Foutje, bedankt! Deurwaarder berekent beslagvrije voet verkeerd

 

Loonbeslag? Het blijft ingewikkeld en het is verstandig dit te laten narekenen door een professional. Dit kan soms tot zeer verrassende uitkomsten leiden.

€ 550,- extra in de maand bijvoorbeeld. Het overkwam Martha en Peter.

 

Enige tijd geleden werd Sammen-coach Hilde Oosten ingeschakeld voor Martha en Peter (niet hun echte namen), op verzoek van de werkgever van Martha. Er lag al langere tijd beslag op het inkomen van Martha. Het echtpaar ging het gesprek met Hilde aan.
 

Het eerste wat Hilde opviel was dat Martha veel van haar loon moest afdragen aan de deurwaarder. De beslagvrije voet was vastgesteld op € 743,-. Dat was erg laag, want Peter had eveneens te maken met beslag op zijn inkomen (door de Belastingdienst). Martha vond het zelf ook dat ze erg weinig overhield van haar inkomen. Daarom had ze al eens gebeld met de deurwaarder, met de vraag of dit wel klopte. Deze antwoordde dat dit toch echt het juiste bedrag was. Hij stuurde haar de berekening en daarmee was de kous af.

 

Deurwaarder maakt rekenfout van € 550 per maand

Maar daarmee was de kous helemaal niet af. De deurwaarder had namelijk een behoorlijke fout gemaakt in de berekening. In het geval er op de inkomens van beide partners beslag ligt, dienen de beslagen naar rato te worden verdeeld over de beide inkomens. De berekening hiervan is – kennelijk zelfs voor deurwaarders - ingewikkeld. Na enig heen en weer bellen en mailen tussen Hilde en de deurwaarder werd uiteindelijk de beslagvrije voet van Martha vastgesteld op
€ 1.293,-. Een verschil van € 550,- per maand! Dat is het verschil tussen wel of niet je vaste lasten kunnen blijven betalen en dus van wel of niet nieuwe schulden maken.

Deze deurwaarder heeft het herstel daarna gelukkig vlot doorgevoerd en de beslagvrije voet met terugwerkende kracht aangepast. Hierdoor heeft Martha nog een bedrag van ruim € 1.800,- terug ontvangen, het bedrag dat zij in de afgelopen vier maanden te veel had afgedragen.

Vereenvoudiging beslagvrije voet hard nodig

Dit voorbeeld onderstreept eens te meer de noodzaak van een vereenvoudiging van de berekening van de beslagvrije voet. Hopelijk wordt dit zó eenvoudig, dat ook de betrokkene zelf begrijpt hoe het in elkaar zit en kan narekenen of het klopt. Maar het onderstreept ook het nut van financiële coaching voor werknemers in het geval van schulden en loonbeslagen. Schuldenaren worden niet zelden met een kluitje in het riet gestuurd en hebben niet de vaardigheden en de kennis om hier tegenin te gaan. ‘De deurwaarder zal het zelf wel het beste weten’. Nou, niet altijd dus!