Coaching voor iedereen succesvol? 

 

Waarvan zijn behaalde resultaten van een begeleidingstraject afhankelijk? De financieel coach van Sammen kan heel hard haar best doen, maar resultaten worden alleen behaald wanneer de medewerker in actie komt. En dit is afhankelijk van iemands coachbaarheid, motivatie en bekwaamheid.
 

Naar het artikel van Alexander van den Berg Situationeel  Begeleiden in Tijdschrift voor Coaching - De Academie


Is iemand coachbaar?

Een goede coachrelatie is de eerste voorwaarde voor succes bij coachen. In het ideale geval heb je te maken met een medewerker die gecoacht wil worden. Maar soms  wil iemand dit niet. Dat kan meerdere oorzaken hebben, zoals het niet kwetsbaar op durven stellen of het gebrek aan een klik tussen coach en  de medewerker. Medewerkers kunnen de coach ook op de proef stellen door grenzen te verkennen, te draaien met uitspraken en geslotenheid. In andere gevallen is iemand moeilijk coachbaar door minder communicatieve bekwaamheid. Een medewerker luistert dan niet goed naar vragen, gaat niet voldoende in op vragen en kan moeilijk verwoorden wat hij bedoelt. In gesprek met de opdrachtgever horen we vaak dat de medewerker op het werk hetzelfde gedrag laten zien.

Een financieel coach van Sammen zorgt voor een goede coachrelatie. Onze ervaring is dat coachbaarheid toeneemt  wanneer het vertrouwen groeit in de coach en/of in zichzelf en dat hij invloed heeft op zijn eigen situatie. Dat heeft soms tijd nodig.

 

Is iemand gemotiveerd?

Een medewerker kan coachbaar zijn, maar als hij niet wil, dan zal er ook weinig van het traject terecht komen. Het kan zijn dat de medewerker dit niet uitspreekt. Hij is bang voor de relatie met zijn werkgever. Het is onze ervaring dat de medewerker in dit geval niet in actie komt. Uiteraard kan met ‘zachte dwang’ veel bereikt worden, maar dat levert geen echte motivatie op.

De coach onderzoekt of de medewerker eigenaarschap neemt over zijn gedrag en motivatie. Uitspraken als ‘ik doe het omdat het moet’, of ‘daar kan ik niets aan doen’ kunnen aangeven dat de medewerker in een slachtofferrol zit. Bewustwording van de mate waarin iemand verantwoordelijkheid neemt voor zijn gedrag, helpt hierbij. Zodra mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag, kunnen ze dit gaan veranderen. Wat drijft de medewerker? Zo kan bijvoorbeeld angst een belangrijk motief zijn om niet in beweging te komen. Door dit te bespreken, kan de medewerker kiezen zich te laten leiden door vertrouwen in plaats van angst.

 

Is iemand bekwaam?

Een veel gehoord uitgangspunt van coaching is dat de coach niet de pet van expert hoort op te zetten. Bij financiële coaching werkt dit net even anders. In onze praktijk zien we vaak dat de medewerker zijn probleem wil oplossen, maar hij echt niet weet hoe dat te doen. Dan heeft de medewerker veel aan steun en richting geven en is daar blij mee ook. Reken er maar op dat hij in beweging komt. De financieel coaches van Sammen zijn experts en zullen niet aarzelen om hun expertise in te zetten. Ze nemen echter het probleem  en het oplossen ervan, niet over. Die verantwoordelijkheid blijft bij de medewerker zelf.

 

Wel of geen resultaten

Een financieel coach maakt tijdens het uitgebreide inventarisatiegesprek een inschatting van de coachbaarheid en de motivatie van de medewerker. Wanneer deze duidelijk aanwezig zijn, zal een vervolgtraject aangeraden worden. Ook als deze minder duidelijk aanwezig zijn, kan een coach een traject adviseren omdat  coachbaarheid en motivatie kunnen veranderen in verloop van tijd. Als de coach na een aantal gesprekken tot de conclusie komt dat er geen ontwikkeling is in de coachbaarheid en/of motivatie van de medewerker is, zal ze voorstellen het begeleidingstraject te beëindigen. Dit lijkt onbevredigend maar uw vraag én onze expertise liggen namelijk op het vlak van de financiën. Een medewerker begeleiden bij het wegnemen van zijn belemmeringen, zijn persoonlijke effectiviteit (coachbaarheid en motivatie) verhogen is het terrein van de persoonlijke (ontwikkelings)coach.

Is een medewerker coachbaar en gemotiveerd, dan gaan we met onze expertise aan de slag en kan de medewerker de gewenste resultaten bereiken!