“Als ik er uit kan, stop ik”

 

Een artikel in het Financieel Dagblad van 9 januari 2017 trekt onze aandacht. Deze heeft als kop “Helft werknemers overweegt overstap naar een andere werkgever”.  Het artikel gaat in op het HR-benchmark onderzoek 2017 van Raet,  waarin duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema is. Financieel inzicht bij medewerkers helpt om hen  keuzes te laten maken rondom duurzame inzetbaarheid, weten wij uit ervaring.


Duurzame inzetbaarheid bij de Top-5 HR prioriteiten

Bij de Top-5 HR prioriteiten staat met 34% Duurzame inzetbaarheid.  38% van de bestuurders maakt zich zorgen om de vergrijzing van de medewerkers.

Hoe gaat de organisatie om met deze vergrijzing en duurzame inzetbaarheid van  de medewerkers? De HR-managers  geven hun organisatie een 6,4 als het gaat om bekwaamheid in het omgaan met dit vraagstuk. Men worstelt!
 

‘Als ik er uit kan, stop ik’

Naast de werkgever worstelt ook de medewerker. Tot 67 jaar werken (in 2021) is lang. Zeker wanneer je een zwaar (lichamelijk) beroep hebt. De beslissing om inderdaad door te werken tot de pensioengerechtigde leeftijd  is vaak een financiële. En wat ons dan verbaast, is dat de meeste programma’s in het kader van duurzame inzetbaarheid middelen inzetten die de medewerker vooral lichamelijk fit moeten houden tot hun 67e. Terwijl de medewerker zegt: “Als ik het financieel kan redden dan stop ik met werken.”
 

Financieel inzicht

Het is onze ervaring dat het de medewerker aan financieel inzicht in deze situatie ontbreekt. Inzicht in de financiële kant van de benadering van duurzame inzetbaarheid biedt vaak meer mogelijkheden van vooraf gedacht. De medewerker  kan dan voor zichzelf afwegen of hij door moet werken, misschien  minder kan werken of eerder kan stoppen. Het voordeel is:

  • De situatie is duidelijk, de medewerker kan hierop anticiperen

  • Door minder te werken, wordt wellicht een duurzame situatie gerealiseerd

  • De motivatie van de medewerker is groter

  • De balans voor de medewerker is beter waardoor de kans op verzuim minder is.
     

Ons advies:

  • Ga in gesprek met de medewerker over de laatste fase van zijn werkzame leven; wat wil hij en wat kan hij?

  • Zijn er financiële belemmeringen bij de medewerker?

  • Onderzoek binnen uw bedrijf wat het beleid rondom duurzame inzetbaarheid is.

  • Via een ESF subsidie is het mogelijk subsidie te ontvangen voor advies rondom beleid in het kader van Duurzame Inzetbaarheid. Wij zijn u hierbij graag van dienst.