Leeftijden management en financiële levensloop

 

“Zouden de financiën van de medewerker en de mate waarin de medewerker  hier inzicht in heeft, van invloed kunnen zijn op arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid?”

Dat was de vraag die centraal stond tijdens een thema-overleg  waarvoor Pauline Mulder van  Sammen  was uitgenodigd door regiomanager Machteld Mulder van Manpower.

Machteld ervaart bij de HR-afdelingen van haar klanten een behoefte om ervaringen, tips en tools uit te wisselen rond om het thema arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid. De uitdagingen waar zij voor staan zijn:

  • Het vinden van nodige arbeidskrachten en anticiperen op een krapper wordende arbeidsmarkt;

  • Het vermijden van verlies aan vaardigheden en ervaring en de kosten die daarmee gepaard gaan;

  • De continuïteit waarborgen als mensen met pensioen gaan;

  • De sterke punten en talenten van medewerkers in verschillende leeftijdscategorieën optimaal benutten.

 

 

Leeftijdenmanagement

Veel werkgevers doen aan leeftijdenmanagement. Bij leeftijdenmanagement wordt in het personeelsbeleid duidelijk aandacht gegeven aan de aan de behoeften van specifieke doelgroepen in het personeelsbestand.

Pauline Mulder heeft tijdens het thema-overleg het verband tussen de financiële levensloop van mensen en leeftijdenmanagement laten zien.  Dit verband speelt bij:

  • Loopbaanontwikkeling en het uitgangspunt dat de medewerker een leven lang zou moeten  leren. Denk hierbij aan kosten voor een opleiding en de balans werk privé. Wellicht moet een medewerker minder werken om meer te kunnen studeren.

  • Life-events. Denk hierbij aan ziekte en arbeidsongeschiktheid, een scheiding of overlijden. Is er voldoende financieel inzicht bij de medewerker om deze het hoofd te bieden en wat kan de werkgever hierin betekenen.

  • Uitstapregelingen en overgang naar pensionering.

 

De conclusie van het overleg is dat financieel inzicht bij medewerkers lang niet altijd de aandacht  van HR heeft en daarom niet per definitie wordt meegenomen in beleid rondom arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid is. Terwijl dit financieel inzicht wel nodig is bij het maken van keuzes door medewerkers. Ook als het om hun loopbaan gaat.

De deelnemers hebben het overleg als waardevol ervaren. Zij zijn geïnspireerd en met nieuwe inzichten vertrokken. Manpower is enthousiast en wil van ons meer weten over hoe zij hun klanten kunnen ondersteunen met kennis rondom dit onderwerp. Wordt vervolgd.

 “Ik moet oppassen dat mijn dagploeg geen ziekenboeg wordt en dat mijn gezonde medewerkers niet overbelast worden.” aldus een deelnemer van het overleg.