Uit onze praktijk: loonbeslag onterecht

 

Wij maken er geen gewoonte van om casussen met de buitenwereld te delen. Vertrouwen en veiligheid voor de mensen die wij begeleiden  is voor hen heel belangrijk. En terecht. Soms maken wij echter zaken mee waarvan wij vinden dat deze gedeeld moeten worden. Om bijvoorbeeld te laten zien dat schulden en een loonbeslag niet altijd ‘eigen schuld’ zijn en erger; ook niet altijd terecht. Zoals in deze geanonimiseerde casus. Voor het delen hebben wij uiteraard toestemming van de betrokkenen.
 

Bij een medewerker was beslag op het inkomen gelegd. Deze medewerker was verbaasd. Zij was niet op de hoogte van de achterstand en de werkgever had haar niet geïnformeerd dat er een week voorafgaand aan het werkelijke beslag een informatieverzoek van de deurwaarder (verklaring derden-beslag) was binnengekomen.
 

Hoofdelijk aansprakelijk voor een krediet

Het betrof een beslag voor een krediet dat was aangegaan tijdens het huwelijk. In het echtscheidingsconvenant is vastgelegd dat de ex-partner de vordering zou betalen. Een dergelijke afspraak is bindend tussen voormalig echtelieden maar niet voor derden, in dit geval dus de kredietverstrekker. Deze blijft het recht houden de vordering volledig op beide contractanten te verhalen. Helaas bleef de ex-partner in gebreke, waardoor er beslag op het inkomen van de medewerker werd gelegd. Volkomen onverwacht. 
 

Geen aanmaning en niet in gebreke gesteld

Nu horen wij wel vaker dat beslag ‘onverwacht’ is, in dit geval was het ook werkelijk zo. Bij inventarisatie bleek dat in de kredietovereenkomst stond dat de vordering direct opeisbaar gesteld zou worden wanneer er niet aan de betaalafspraak zou worden voldaan én de klant hiervoor in gebreke gesteld zou zijn. En hier wrong de schoen. De medewerker had geen aanmaning gehad én was niet in gebreke gesteld. De medewerker was en kon niet op de hoogte zijn van het feit dat de ex-partner zich niet aan de betaalafspraken hield. Dit had hij haar niet verteld. 

De medewerker heeft om uitleg gevraagd bij de gerechtsdeurwaarder maar werd met een kluitje het riet ingestuurd. Wij hebben daarop contact gezocht met de gerechtsdeurwaarder met de vraag of er een ingebrekestelling verstuurd was naar de medewerker. Dit bleek niet het geval te zijn; het loonbeslag was dus niet terecht gelegd! Het loonbeslag is ingetrokken en de afgedragen gelden zijn aan de medewerker geretourneerd. Het krediet moet uiteraard wel betaald worden. Hiervoor is een fatsoenlijke betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder getroffen.

 

Wat kunnen we hiervan leren:
  • Informeer de medewerker over een binnengekomen informatieverzoek van een deurwaarder. Hij kan dan actie ondernemen en mogelijk een loonbeslag voorkomen.

  • De aanname ‘eigen schuld’ is niet altijd terecht. Ga zonder oordeel het gesprek met de medewerker in.

  • Het blijkt nog altijd lastig voor medewerkers te zijn om een goed gesprek met de gerechtsdeurwaarder te voeren. Het ontbreekt hen aan kennis en emotie heeft de overhand. Kijk of je de medewerker kan ondersteunen bij de communicatie met schuldeisers.