top of page
Team Sammen

Onze partners
 

Sammen werkt intensief samen met het Nibud en Comminz om te zorgen dat we onze opdrachtgevers en cliënten optimaal van dienst kunnen zijn:

Nibud

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens. 
Het Nibud heeft als missie het verhogen van de zelfredzaamheid van consumenten op het gebied van huishoudfinanciën. Dit doet het Nibud enerzijds door consumenten in staat te stellen zelf beslissingen te nemen en keuzes te maken die van invloed zijn op hun budget en anderzijds door de deskundigheid van institutionele kaders te verhogen voor zover deze middels hun beleid, advisering en/of voorlichting invloed hebben op het budget van consumenten.

Sammen werkt met het Nibud samen op het gebied van trainingen en de Nibud-coach.
 

Comminz - voor duurzame inzetbaarheidsvraagstukken

Comminz wil door eerlijke, transparante, professionele en heldere pensioencommunicatie en door middel van persoonlijk financieel inzicht het pensioenbewustzijn in Nederland verhogen. Comminz ondersteunt werkgevers en overheidsinstellingen in het maken van strategische keuzes in het beleid ten aanzien van vooral de oudere medewerkers. Door het toepassen van persoonlijk financieel inzicht wordt in het kader van duurzame inzetbaarheid de mobiliteit binnen de organisatie verbeterd. 

bottom of page