‘Schuldhulp krijgen? Spring dan eerst door deze hoepels’

 

“Een medewerker met schulden, die gaat toch gewoon naar de gemeente?!” horen we regelmatig van werkgevers. Maar zo simpel is het vaak helaas niet, zoals je misschien ook gelezen hebt in het artikel in het NRC op 18 januari 2018 over het onderzoek van de Nationale ombudsman. Mensen met problematische schulden worden om verschillende redenen niet toegelaten tot de schuldhulpverlening. Zij hebben (schuld)hulp nodig maar die krijgen zij niet, waardoor hun schulden zich verder opstapelen. Een reden voor werkgevers om een financieel coach van Sammen in te schakelen om toch een oplossing te helpen vinden.
 


Sammen ziet de drempels ook

Vaak ervaren mensen die zich aanmelden voor schuldhulpverlening allerlei drempels. Onze ervaring is dat het verzamelen van alle papieren en contact opnemen met schuldeisers voor veel stress zorgt en dat veel mensen hier juist in vastlopen. Dit wordt ook bevestigd in het rapport van de Nationale ombudsman. Hierin staat bijvoorbeeld dat niet overal in Nederland inwoners het zich kunnen veroorloven om bij de afspraak vergeten documenten, later alsnog aan te leveren. Eén gemeente schrijft in een uitnodigingsbrief: „Heeft u deze spullen niet bij u? Dan kan het gesprek NIET doorgaan. U zult naar huis worden gestuurd en u kunt telefonisch een nieuwe afspraak maken.”
 

Zelfredzaamheid niet overschatten

Eén van de belangrijkste conclusies uit een eerder rapport van de Ombudsman was dat de overheid te veel uitgaat van zelfredzaamheid bij burgers. Ook het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, ‘Weten is nog geen doen’ laat zien dat kennis en intelligentie alleen zijn niet genoeg zijn voor redzaamheid. Ook mensen met een goede opleiding en een goed inkomen kunnen in moeilijkheden komen.

Het ontbreken van zelfredzaamheid is juist voor een deel van de mensen reden dat zij überhaupt in financiële problemen terecht zijn gekomen. Deze mensen krijgen niet de noodzakelijke en passende schuldhulp die ze juist zo hard nodig hebben.
 

Wat doet Sammen?

Een financieel coach van Sammen ondersteunt jouw medewerker bij de voorbereiding van de aanvraag voor schuldhulp. Ons doel is dat de aanvraag met boter en suiker én een strikje er om in behandeling genomen kan worden. Al is het voor ons als coach soms ook een verrassing welke eisen aan de aanmelding gesteld worden, omdat elke gemeente haar eigen beleid bepaalt.

Daarnaast is een financieel coach van Sammen goed op de hoogte van de regelgeving en is een gelijkwaardige gesprekspartner voor een medewerker van schuldhulpverlening. Daar waar een medewerker erop vertrouwt dat wat de schuldhulpverlener zegt, klopt, is een coach van Sammen kritisch en zoekt altijd naar mogelijkheden.

Zolang de drempels er nog zijn, er nog door hoepels gesprongen moet worden, kunnen wij het trappetje zijn waardoor jouw medewerker met behulp van schuldhulpverlening kan gaan werken aan een schuldenvrije toekomst.