top of page
Team Sammen
  • Natasja Popma

Financieel vangnet van Enexis

Het Sociaal Fonds van Enexis, één van onze opdrachtgevers, heeft een artikel in haar personeelsblad geschreven over de mogelijkheden die het Fonds biedt om (oud)medewerkers met financiële problemen bij te staan. Sammen- en Nibud-coach Natasja Popma heeft aan dit artikel meegewerkt. Zij vertelt bijvoorbeeld: "We blijven er niet bij tot alle schulden zijn opgelost, maar tot iemand het heft weer in eigen hand heeft."

Lees het volledige artikel hier


bottom of page