top of page
Team Sammen
  • Pauline Mulder

Sammen geeft medewerkers financieel inzicht bij een reorganisatie

Sammen wordt niet alleen ingeschakeld bij financiële problemen. Juist ook op het moment dat er belangrijke financiële beslissingen genomen moeten worden, wordt Sammen gevraagd om mee te denken. Bijvoorbeeld bij duurzame inzetbaarheid en reorganisaties. Met als doel dat de weerstand voor een verandering afneemt en medewerkers betere beslissingen kunnen nemen.

“Zorg voor medewerkers houdt niet op bij de poort van het bedrijf”, volgens de opdrachtgever waar we recent door ingeschakeld zijn. Als gevolg van een reorganisatie is aan een groep medewerkers een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Het bedrijf was zich zeer bewust van het feit dat de financiële situatie van de medewerkers zou veranderen zodra zij uit dienst waren.

Op verzoek van deze opdrachtgever hebben wij gesprekken gevoerd met medewerkers aan wie een vaststellingsovereenkomst was aangeboden. Met deze medewerkers hebben wij hun huidige financiële situatie onderzocht. Bij uit dienst treden, verandert deze situatie, o.a.:

  • Hun inkomen veranderd (zowel de inkomstenbron als de hoogte van het inkomsten) en

  • Ze krijgen een transitievergoeding

  • De inleg in het pensioenfonds stopt, dan wel zal er in overleg met dit pensioenfonds mogelijkheden voor bijstorten besproken moeten worden.

Hoe gaat u met deze zaken om? Wat zijn de consequenties?

Lastige zaken duidelijk uitleggen: weerstand neemt af We beschrijven het hierboven kort maar voor een medewerker is het echt lastige materie. Dit kan onzekerheid in het proces opleveren. Onzekerheid brengt weerstand en dat is nou niet net wat u niet wilt als u afscheid moet nemen van medewerkers. Van belang is dat de medewerker zelf de informatie begrijpt en weet waar hij deze kan vinden.

We hebben dan ook met de medewerkers begrippen, bedragen en wet- en regelgeving besproken. Daarnaast hebben we samen met de medewerker documenten doorgenomen, zoals het Uniform Pensioen Overzicht, en uitgelegd wat er staat en wat dit voor hem betekent. De medewerker is zelf aan de slag gegaan met deze informatie en heeft zo zijn financiële plaatje kunnen rondmaken. Hij heeft dit aan ons voorgelegd. Uiteraard hebben we dit samen bekeken. Klopt het, snapt de medewerker het en hoe kan hij nu verder? Welke zaken moeten nog geregeld worden? We sloten af met een begroting voor het komende jaar en een beschrijving van veranderingen voor de komende jaren.

Het resultaat voor de medewerkers was inzicht voor nu en de komende jaren. Dat geeft rust. Op deze manier nemen werkgever en medewerker meer ontspannen afscheid van elkaar. Uit dienst gaan is al emotioneel genoeg.

bottom of page