top of page
Team Sammen
  • Pauline Mulder

NIRPA accrediteert training ‘Van vordering tot loonbeslag’


Schrijven, bijschaven, toetsen en nog een keer overdoen. Tot het goed was. Zo hebben de we de training ‘Van vordering tot Loonbeslag’ ontwikkeld. En met succes! De training is per 1 september geaccrediteerd door het NIRPA.

Het NIRPA staat voor kwaliteitsborging van professionals werkzaam in het vakgebied payroll. Bij het NIRPA zijn professionals werkzaam in het vakgebied payroll geregistreerd in het Register Salarisadministrateur (RSa) en het Register Payroll Professional (RPP). Dit gebeurt op basis van behaalde diploma’s en jaarlijkse Permanente Educatie. Hiermee wordt geborgd dat professionals op de hoogte zijn en blijven van kennis en vaardigheden voor het uitoefenen van hun vak.[i]

Het doel van de training ‘Van vordering tot loonbeslag’ is het vergroten van kennis ten aanzien van loonbeslag. De deelnemer leert hoe een vordering uiteindelijk tot een loonbeslag leidt en is na afloop in staat een loonbeslag binnen zijn bedrijf correct te behandelen en hierover te communiceren met betrokkenen zoals de medewerker en diens leidinggevende. Uiteraard leren wij hem de beslagvrije voet berekenen en duiden de wet- en regelgeving. Daarnaast geven wij handvatten om financiële problemen op de werkvloer bespreekbaar te maken. Immers voorkomen is beter dan een loonbeslag!

Welke onderwerpen komen aan bod

  • schets van de schuldenproblematiek in Nederland

  • van vordering tot ( loon-) beslag

  • verschillende soorten beslag

  • rechten en plichten bij loonbeslag

  • berekening van de beslagvrije voet

  • preferentie en concurrentie

  • bijzondere situaties

  • de rol van de payroll-professional

De training wordt in company en middels open inschrijvingen aangeboden. Kijk voor data bij u in de buurt via Nirpa of neem contact op met ons op.

Kijk hier voor de andere opleidingen van Sammen.

bottom of page