top of page
Team Sammen
  • Pauline Mulder-Hiltmann

Laaggeletterdheid en financiële zorgen

Ik ontving een mail van hem. Lettergrootte 32, zonder interpunctie en woorden vooral fonetisch gespeld. Ik heb er niet voor doorgeleerd maar iets zei mij dat deze meneer moeite had met lezen en schrijven. Bij ons volgende gesprek heb ik hem ernaar gevraagd. Hij gaf vol schaamte toe dat hij vroeger inderdaad op een zogenaamde LOM-school gezeten had, omdat hij lezen en schrijven moeilijk vond. Doordat hij moeite had met lezen en schrijven waren zijn financiële problemen ook ontstaan; hij begreep de brieven niet en durfde geen hulp te vragen. Ik heb hem verteld dat meer mensen moeite hebben met het begrijpen van brieven, zelfs al kunnen ze lezen. Dat was op zich een eye-opener voor hem.

Niet de enige In uw organisatie zijn er waarschijnlijk meer mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. En als werkgever kun je ze helpen, met een subsidie.

Stichting Lezen & Schrijven liet het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University onderzoek doen naar laaggeletterdheid op de werkvloer. Er zijn 740.000 laaggeletterde werknemers in Nederland. Grote kans dus dat er ook binnen uw bedrijf medewerkers zijn die moeite hebben met lezen en schrijven. Door de jaren heen zijn zij meester geworden in het ontwijken van situaties waarbij deze vaardigheden nodig zijn. Maar het is voor hen een opluchting als ook zij kunnen lezen en schrijven!

Subsidie voor werkgevers

Het goede nieuws is dan ook dat u als werkgever kan helpen. U kunt via DUO subsidie aanvragen voor scholing die tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van uw werknemers leidt. Werkgevers die subsidie aanvragen voor het verbeteren van de basisvaardigheden van hun werknemers, mogen de subsidie ook gebruiken voor zzp’ers met wie zij werken, en voor werknemers waarmee een minder duurzame arbeidsrelatie is aangegaan, zoals tijdelijke plaatsen, proefplaatsen, beschut werk e.d.

Samen aan de slag Via de site www.lezenenschrijven.nl vindt u meer informatie over laaggeletterdheid en hoe u hiermee kan omgaan. Samen met jou maken wij het verschil.

bottom of page