top of page

Loonbeslag; vakantiegeld niet altijd naar de deurwaarder

 

Veel medewerkers vinden mei de leukste maand van het jaar: het vakantiegeld wordt uitbetaald. Voor de meeste mensen begint hiermee de voorpret van de zomervakantie. De kampeeruitrusting wordt aangevuld, de nieuwe badkleding aangeschaft en de auto krijgt een beurt. Dat geldt echter niet voor iedereen. 
Een ander deel van de medewerkers is ook heel blij met het vakantiegeld, maar dan om schulden en betalingsachterstanden te kunnen wegwerken. Zo'n 18% van de mensen blijkt (een deel van) het vakantiegeld daarvoor te gebruiken, aldus  de Nibud Vakantiegeld enquête in 2019. 

Vakantiegeld als signaal

Het vakantiegeld is hiermee een belangrijke indicator voor de aanwezigheid van financiële problemen. Als werkgever merk je dit  niet zo snel. Maar medewerkers met schulden doen ook regelmatig een verzoek om een voorschot op dat vakantiegeld. Daar kun je als werkgever wel alert op zijn. Ga het gesprek aan en wijs jouw medewerker op de mogelijkheden om meer zicht te krijgen op inkomsten en uitgaven, zoals met het Persoonlijk Budgetadvies of de Bufferberekenaar van het Nibud. Ook zijn er diverse sites waarop mensen kunnen achterhalen of ze recht hebben op tegemoetkomingen, zoals de site Berekenuwrecht.nl.


Parttimers met een laag inkomen? Opletten 

Medewerkers met loonbeslag kan het soms rauw op hun dak vallen dat het gehele vakantiegeld naar de deurwaarder gaat. Opletten is het bij medewerkers die minder verdienen dan de beslagvrije voet, zoals parttimers met laag inkomen. In dat geval hoeft slechts een deel van het vakantiegeld te worden afgedragen aan de deurwaarder. Niet alle deurwaarders zijn even scheutig met het verstrekken van informatie hieromtrent. Zelf opletten als werkgever/salarisadministrateur is dus het devies!
 

Een voorbeeldberekening (bron: www.schuldinfo.nl):

Er is op 1 april beslag gelegd. Het inkomen is € 1.000 per maand. De beslagvrije voet is € 1.050. Er kan dus geen afdracht aan de deurwaarder worden gedaan.
Over 12 maanden wordt maandelijks € 75 aan vakantiegeld opgebouwd, zodat in de maand mei € 900 beschikbaar komt. 
Van de € 1900 (€ 1000 salaris+ € 900 vakantiegeld) die in de maand mei betaalbaar wordt gesteld gaat € 300 (12 x 25) naar de beslaglegger en € 1600 naar de medewerker. Veel werkgevers weten dit niet en maken de volledige € 900 over aan de deurwaarder. Hiermee wordt een medewerker benadeeld. 

Vragen? Hulp nodig? Neem contact met ons op! 

Wil je meer informatie over loonbeslag en/of het berekenen van de beslagvrije voet? Wij helpen je graag verder. Bel (088)660 62 00 of stuur een e-mail naar info@sammen.nl.

bottom of page