Opdrachtgevers beoordelen ons
met een:
8,5
Wat te doen bij loonbeslag? Kijk de video en doe de test

Een medewerker die te maken krijgt met een deurwaarder die beslag op zijn inkomen legt, kan daar best onzeker van worden. Want ja, wat zijn zijn rechten en plichten?
En wat zijn precies de verplichtingen van een werkgever bij loonbeslag? Ook een werkgever kan daar onzeker over zijn. Want je wilt het loonbeslag wel goed verwerken; ook voor de medewerker natuurlijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een medewerker komt één of meerdere betalingsverplichtingen niet na. In de meeste gevallen is dat is iets tussen hem en de schuldeiser. Gelukkig. Maar soms kan je er als werkgever wel bij betrokken worden, al sta je er feitelijk helemaal buiten. Dit is aan de orde als er loonbeslag wordt gelegd op het loon van jouw medewerker. Dit is een derdenbeslag. En dan moet je er als werkgever wel wat mee. 

Weet jij wat de verplichtingen van de werkgever zijn? En waar dat staat?

1.    Er is wettelijke termijn waarbinnen je een informatieverzoek ingevuld moet retourneren aan de deurwaarder.
o    Ja, nl. 4 weken
o    Nee

2.    Elke deurwaarder mag zelf bepalen wat hij vraagt in een derdenverlaring.
o    Ja – rekening houdend met de AVG
o    Nee – er is een modelverlaring 

3.    De deurwaarder kan van de werkgever eisen dat het loonbeslag alsnog aan hem wordt overgemaakt als het volledige salaris overgemaakt is aan de medewerker.
o    Ja
o    Nee 

En, wist je alles? Ook waar het staat? De antwoorden staan onderaan dit blog.

Wil je weten wat de mogelijke consequenties zijn als je de verplichtingen als werkgever niet nakomt: kijk onze video over 'Wat te doen bij loonbeslag?'.

 

Antwoord vraag 1.
Nee, die is er niet. Dat betekent niet dat je niet verplicht bent het informatieverzoek in te vullen. Zie artikel 475g van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

 

Antwoord vraag 2.
In het Besluit Verklaring derdenbeslag is een modelverklaring vastgesteld. Gerechtsdeurwaarders hanteren soms een eigen model. Het mag echter geen andere gegevens vragen dan in de modelverklaring genoemd. 

 

Antwoord vraag 3.
Ja, dat kan. Zie artikel 477a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

 

Contact 

 

Sammen
Ribeslaan 1
7313 GT Apeldoorn
T. 088 - 660 62 00
E. info@sammen.nl

  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube

© 2020 Sammen Coöperatie U.A.  |  site realisatie Stoer Ontwerp