top of page

Training ‘Medewerkers met financiële problemen: een goed gesprek’

 

Doelgroep

Medewerkers salarisadministratie, HR-adviseurs en leidinggevenden.


Duur training

Eén dag

Inhoud training

De volgende onderwerpen komen tijdens de trainingsdag aan de orde:

  • Financiële problemen op de werkvloer (cijfers en achtergronden)

  • Gevolgen financiële problemen

  • Signalen van financiële problemen

  • Loonbeslag

  • Gesprekstechnieken en gespreksopbouw

  • Gesprekken oefenen met acteur

 

De financiële situatie van een medewerker is een privé aangelegenheid tot het moment dat er financiële problemen zijn. Wanneer een werkgever wordt geconfronteerd met  een loonbeslag of verzuim, wordt de situatie ook een aangelegenheid van werkgevers.

 

Een (financieel) probleem aanpakken begint bij het vroegtijdig signaleren en bespreekbaar maken van dit probleem. In de praktijk blijkt het vroeg signaleren en gesprekken voeren over financiële problemen erg lastig. Daarom gaan we tijdens de training aan de slag met vroegsignalering, de gevolgen van financiële problemen en het voeren van gesprekken met de betrokken medewerker. De deelnemers leren het gesprek goed op te bouwen aan de hand van een stappenplan. En zij oefenen hun gesprekstechnieken met behulp van concrete opdrachten én met een trainingsacteur. Deze ervaringsgerichte manier van leren leidt tot het daadwerkelijk toepassen van de inzichten in de praktijk.   

 

Cursusmateriaal

Syllabus met informatie en opdrachten

Casuïstiek

Presentatie

Oefenen met trainingsacteur.
 

Groepsgrootte

Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.

Podcast Wat kun je als leidinggevende doen.jpg
bottom of page