top of page
Team Sammen
  • Micha Aarts

Onze medewerkers? Die hebben geen schulden...

Regelmatig hoor ik van werkgevers: “Bij ons bedrijf komen financiële problemen niet voor. Onze medewerkers hebben een hoog inkomen.” Of: “Onze medewerkers zijn hoogopgeleid, die weten hoe ze het zelf moeten regelen.” Maar kloppen deze aannames wel?

Uit Nibud-onderzoek (Geldzaken in de praktijk 2015) blijkt dat financiële problemen in álle inkomensgroepen voorkomen. En ook in onze dagelijkse praktijk kom ik vaak bij medewerkers met hogere inkomens (vanaf anderhalf keer modaal).

Financiële problemen niet inkomensgebonden

Want ook een hoogopgeleide beleidsmedewerker, verpleegkundige of ingenieur kan financiële zaken knap ingewikkeld vinden. Of heeft een gebeurtenis meegemaakt die zijn of haar leven op zijn kop zet. Bijvoorbeeld:

  • een huis dat is verkocht met een grote restschuld

  • een ziek familielid waardoor de financiën verwaarloosd zijn

  • werkloosheid van de partner terwijl er geen financiële buffer is

  • een loonbeslag waardoor er binnen korte tijd achterstanden in de vaste lasten ontstaan

De impact van de beslagvrije voet

Als een medewerker met een hoger inkomen geconfronteerd wordt met een loonbeslag, is de impact enorm. De beslagvrije voet is gebaseerd op 90% van de bijstandsnorm met een aantal gemaximeerde correcties. De beslagvrije voet kan al bijna volledig opgaan aan woonlasten (de hypotheek).

Een voorbeeld:

Een alleenstaande man met een bruto jaarinkomen van € 50.000 heeft een beslagvrije voet van € 1.200 per maand. Zijn voorlopige teruggaaf wordt verrekend door de Belastingdienst. Zijn hypotheek bedraagt € 1.000. Dit is niet lang vol te houden zonder dat er nieuwe schulden ontstaan. Wettelijk gezien mag de beslagvrije voet zo worden berekend, maar wenselijk is deze situatie zeker niet.

Drempel naar hulp vragen is hoog

De algemene aanname luidt: ‘Met een hoog inkomen, hoef je geen geldproblemen te hebben.’ Dat is ook wat mensen met goede inkomens om zich heen horen. De drempel om te vertellen dat jij, met je hoge inkomen, in financieel zwaar weer verkeerd is dan heel hoog.

Ik zie veel schaamte. Medewerkers proberen lange tijd zelf een oplossing te vinden. Of ze doen een informatieverzoek of loonbeslag door de deurwaarder af met: “Ik regel het wel, het is eenmalig.” Totdat een paar maanden later een nieuwe volgende deurwaarder zich meldt…

In gesprek gaan

Denkt u nog steeds: ‘Bij ons hebben medewerkers geen schulden?’ Ga dan nog eens goed na of dat echt klopt. Juist bij medewerkers met een hoger inkomen is het belangrijk om goed op omstandigheden en signalen te letten zoals een hoger verzuim.

  • Is één van uw medewerkers net gescheiden? Informeer dan eens hoe het financieel gaat en of er hulp nodig is.

  • Krijgt u een informatieverzoek van een deurwaarder? Vraag goed door als u hierover het gesprek met uw medewerker aangaat. Meestal is er meer aan de hand dan ‘een rekening vergeten’.

  • Wil een medewerker meer uren werken? Vraag naar de motivatie.

Perspectief op een oplossing

Als er duidelijkheid is over de route die een medewerker kan volgen en er hulp wordt aangeboden, heeft de medewerker met een goed inkomen zijn zaken vaak relatief snel op orde of hij kan snel terecht in een schuldregeling. Met een goed plan en duidelijke stappen krijgt hij zelf het heft weer in handen.

Het resultaat? Iemand die weer goed in zijn vel zit en optimaal kan presteren. De investering meer dan waard!

bottom of page