top of page
Team Sammen
  • Sammen

Sammen en Comminz partners van FNV Metaal

Sammen en Comminz mogen zich trotse partner van FNV Metaal noemen bij de invulling van de dienstverlening rondom het project ‘FNV Financieel Fit’. Alle werknemers van de sector kunnen hier kosteloos aan deelnemen.

Onder de noemer ‘FNV Financieel Fit’ zijn in de CAO Metalektro 2018-2020 afspraken gemaakt over diensten voor werknemers die bijdragen aan het vergroten van financieel inzicht. Het doel is (de gevolgen van) financiële problemen van werknemers te voorkomen of te verminderen door tijdig budgetcoaching of andere begeleiding in te zetten. De gevolgen van financiële problemen kunnen hun weerslag hebben op het welzijn van de medewerker en de productiviteit. Daarnaast zijn er kosten die werkgevers maken voor de uitvoering van loonbeslagen en verwerking en begeleiding van verzuim. In deze tijden extra relevant nu uit diverse onderzoeken blijkt dat veel Nederlanders door de coronacrisis hun inkomen zien dalen of onzeker zijn over hun baan. Sammen biedt haar diensten in het kader van financiële coaching bij financiële zorgen/problemen. Comminz geeft financieel inzicht bij vraagstukken rondom pensioen en eerder stoppen met werken. Denk hierbij aan ook aan uitleg over een mogelijk generatiepact en vertrekregelingen. Wilt u meer weten over Financieel fit voor de Metalektro of medewerkers aanmelden? Neem contact met ons op via info@sammen.nl en 088 660 62 00.

bottom of page