top of page
Team Sammen
  • info837086

Nibud congres 'Wat is genoeg?

Hebben wij nu meer geld nodig dan vroeger? Zijn we rijker en verwender geworden? Heeft een mens feitelijk nooit genoeg? Bij deze en andere vragen staat het Nibud stil tijdens het congres op donderdag 29 juni in Bunnik. Actuele ontwikkelingen rondom de diverse maatstaven die aangeven wat genoeg is komen aan bod.

Nu wij meer weten over ons brein en de werking van emoties en schaarste, willen we graag een bredere blik geven op de term genoeg. Heeft een mens feitelijk nooit genoeg? Vanuit cijfermatig perspectief is er wellicht een grens te bepalen. Maar hoe zit het filosofisch gezien? En wat zegt de historie of de economische psychologie? Maakt meer geld echt gelukkiger?

Bent u als Hr-adviseur, hulpverlener, dienstverlener of beleidsmaker werkzaam en krijgt u vaak te maken met de vraag: Wat is genoeg? Kijk dan voor meer informatie (programma, sprekers en workshops) op http://congres-watisgenoeg.nl/

bottom of page