top of page
Team Sammen
  • Micha Aarts

Financiële coaching; wat levert het nou op?


Regelmatig krijgen we de vraag wat onze trajecten nou opleveren. Komen mensen echt uit de schulden? We hebben de redenen dat medewerkers worden aangemeld en de resultaten bij afronding van de coaching bijgehouden en delen dit graag.

Instroomredenen Een loonbeslag (36%) is voor een werkgever het meest zichtbare signaal dat het financieel niet goed gaat met een medewerker. Gelukkig trekt een werkgever bij 30% van de aanmeldingen wat eerder aan de bel. En we voeren steeds meer coachingstrajecten uit waarbij er vooral behoefte is aan financieel inzicht. Na een life-event zoals ziekte of scheiding of als aanbod in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Dit is de top 5 van aanmeldredenen:

1. Loonbeslag en problematische schulden - 24% 2. Schulden, zelf op te lossen, hulp bij betalingsregeling - 20% 3. Loonbeslag, geen problematische schulden - 12% 4. Geen probleem, financieel inzicht gewenst - 11% 5. Schulden zelf op te lossen, lening van werkgever gevraagd- 10% En bij afronding van de coachingstrajecten

Financiële coaching wordt ingezet met als doel om de financiële situatie van een medewerker duurzaam te verbeteren. Gelukkig blijkt uit de top 5 van resultaten bij afronding van de coaching dat dit doel goed behaald wordt! Bijna 30% van de coachees, al dan niet met een loonbeslag, heeft met onze hulp betalingsregelingen kunnen treffen en een budgetplan dat realistisch en goed vol te houden is. Daarnaast heeft ruim 20% van de mensen beter inzicht in hun persoonlijke financiën gekregen.

12% van de coachees is aangemeld bij gemeentelijke schuldhulpverlening of toegelaten tot een minnelijke of wettelijke schuldregeling. En zo’n 7% heeft met hulp van een lening van de werkgever of Sociaal Fonds een oplossing voor de financiële zorgen gevonden. Dit is de top 5 van resultaten bij de afronding: 1. Betalingsregeling getroffen - 28% 2. Er waren geen (grote) problemen, inzicht gekregen - 22% 3. Schuldhulpverlening (aangemeld of toegelaten msnp/wsnp)- 12% 4. Anders (zoals hulp familie, lening bank etc) - 11% 5. Lening van werkgever/Sociaal Fonds - 7%

Tijdig aanmelden zorgt voor betere resultaten Logisch natuurlijk, uit onze cijfers blijkt dat hoe eerder iemand wordt aangemeld, als er nog geen problematische schulden zijn, hoe beter het resultaat van de financiële coaching kan zijn. Er hoeft dan geen beroep gedaan te worden op schuldhulpverlening en mensen groeien door de coaching in hun financiële kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen. Iedereen is uniek. En daarom het begeleidingstraject en de oplossingen ook. Het mag passen bij de medewerker. Dan maak hij echt stappen. Dit stimuleert de onafhankelijkheid. De financiële coaches begeleiden nl. niet tot de schulden afgelost zijn. Coaching door Sammen is gericht op het weer zelf kunnen, zelf weer de regie hebben.

Trots als een pauw zijn we als we iemand goed hebben kunnen helpen. Maar nog mooier is de trots bij diegene die we gecoacht hebben. Hij heeft zijn leven weer in eigen handen. De regie terug. Kan weer bewust keuzes maken in plaats vanuit stress. Inspirerend vinden wij dat. Samen met jou maken we het verschil.

bottom of page