top of page
Team Sammen
  • Natasja Popma

Waarom een medewerker met loonbeslag helpen?

Omdat niets doen veel geld kost! En misschien nog wel meer ook...

Een medewerker die voor een beveiligingsbedrijf op een geldtransport reed kreeg loonbeslag. De werkgever schatte de risico’s in en concludeerde dat de medewerker van de wagen af moest. Maar het werk was zijn lust en zijn leven! De moed zakte hem in de schoenen bij het idee alleen al om tijdelijk ander werk te moeten doen…

Vaak denken we dat een financieel probleem van een medewerker privé is en dat een werkgever daar niets mee te maken heeft. Maar een werkgever is eigenlijk al betrokken bij het probleem! Hij kan bijvoorbeeld allerlei risico’s lopen zoals:

  • Iemand valt uit door stress over de financiële situatie

  • Kans op diefstal,

  • Iemand kan makkelijker chantabel zijn,

  • Veiligheidsrisico’s omdat iemand er niet helemaal bij is met zijn hoofd omdat hij loopt te piekeren, maar ook schade omdat een medewerker een fout maakt op zijn werk.

  • Verzuim van de medewerker

  • Verminderde productiviteit.

Een werkgever kan deze risico’s lopen. Maar dat hoeft niet. Met goede begeleiding hoeft een financieel probleem ook geen risico te zijn. Niets doen kan echter wel een risico zijn en kost geld, veel geld. Bekijk onze video ‘Bereken wat niets doen kost’.

En de medewerker op het geldtransport? Liep het beveiligingsbedrijf echt een risico door de man op het geldtransport te houden? De medewerker werd door een financieel coach van Sammen begeleid en mocht op de wagen blijven. HR werd op de hoogte gehouden van de voortgang van het traject en alle betalingsachterstanden en schulden werden in korte tijd afbetaald. Sterker nog, de medewerker kwam vol trots een bankafschrift van zijn spaarrekening laten zien: hij had zelfs een buffer!

En de werkgever? Die heeft een loyale en waardevolle medewerker in plaats van een risico.

bottom of page