top of page
Team Sammen
  • Sammen

FNV Financieel fit in de Metalektro

Ook in deze CAO-periode kunnen alle medewerkers die vallen onder de CAO Metalektro gebruiken maken van het aanbod 'FNV Financieel fit in de Metalektro'. Sammen en Comminz mogen zich trotse partner van FNV Metaal noemen bij de invulling van de dienstverlening rondom het project ‘FNV Financieel Fit’. Alle werknemers van de sector Metalektro kunnen hier kosteloos aan deelnemen.

Onder de noemer ‘FNV Financieel Fit’ zijn in de CAO Metalektro afspraken gemaakt over diensten voor werknemers die bijdragen aan het vergroten van financieel inzicht. Het doel is (de gevolgen van) financiële problemen van werknemers te voorkomen of te verminderen door tijdig budgetcoaching of andere begeleiding in te zetten.

Ook kunnen we inzicht geven in financiële mogelijkheden in relatie tot iemands levensfase of gebeurtenissen in het leven (trouwen, scheiden, pensioen).

Sammen biedt haar diensten in het kader van financiële coaching bij financiële zorgen/problemen en het geven van financieel inzicht bij levensgebeurtenissen (m.u.v. pensionering). Comminz geeft financieel inzicht bij vraagstukken rondom pensioen en eerder stoppen met werken. Denk hierbij ook aan uitleg over een mogelijk generatiepact en vertrekregelingen.Wil je meer weten over Financieel fit voor de Metalektro of medewerkers aanmelden? Neem contact met ons op via info@sammen.nl en 088 660 62 00.


コメント


bottom of page