top of page
Team Sammen
  • Natasja Popma

Samen met jou het verschil maken. Hoe dan?!

Samen met jou het verschil maken is wat ons drijft bij Sammen. De medewerker lukt het niet alleen om zijn financiële situatie te verbeteren, de werkgever ontbreekt het aan expertise en wij kunnen het niet voor hem oplossen, maar met elkaar kunnen we het verschil wel maken.

Authentiek Door elke medewerker en iedere situatie te zien als uniek, zijn de begeleidingstrajecten en de oplossingen dat ook. Deze mogen of moeten zelfs passen bij de medewerker. Dan wordt het zijn plan en is de motivatie intrinsiek. Alleen dan maakt hij echt stappen. De coaches van Sammen zijn onafhankelijk. Op deze manier hebben we de vrijheid om de coaching het meest effectief in te zetten en samen met de medewerker andere en soms minder voor de hand liggende oplossingen vinden. Zo zijn we een keer overeengekomen met een beslaglegger dat het loonbeslag opgeschort werd voor 3 jaar, toen de beslagvrije voet niet met terugwerkende kracht gecorrigeerd kon worden. En hebben we een medewerker begeleid bij het proces waarbij zij afstand van haar rechten en plichten bij de scheiding heeft gedaan. Scheelde haar toch een slordige € 150.000,- aan vorderingen.

Commitment En nee, de weg naar succes is geen rechte lijn. Maar bij Sammen is een nee het begin van een ja. Wij zijn gecommitteerd aan de mensen die we begeleiden. Ook als de weg naar de oplossing soms met 2 stappen achteruit en 1 vooruit verloopt. Toen een van de medewerkers die we begeleidden een verslaving bleek te hebben, hebben we samen met hem zijn financiële situatie gestabiliseerd en de schuldeisers geïnformeerd. Ze waren bereid te wachten op de aflossing van de vordering, waardoor de medewerker de ruimte had om aan zijn verslaving te werken. Dat vergde heel veel doorzettingsvermogen en commitment. Van hem, de schuldeisers en de werkgever. Maar het lukte wel!

Groei Groei is voor ons eruit halen wat erin zit door open te staan voor nieuwe dingen. Door inzicht bij de mensen die we coachen, ontstaat er groei. En wat fijn is; wij groeien elke dag dankzij de inzichten die wij weer krijgen van de coaching. Als een medewerker een zelf gekozen budget zegt vol te kunnen houden, om zo zijn zelfgekozen oplossing te kunnen realiseren, wie is de coach dan om te zeggen dat hij dat niet kan? Door zelf de regie te nemen ontstaat er groei. Mensen bloeien op doordat ze weer de regie over hun (financiële) leven krijgen. Zijn weer trots op zichzelf.

Chemie Wij van Sammen zijn bevlogen. We willen dat verschil maken. Mensen écht verder helpen. Dat doen we door onze expertise te laten groeien, zodat we dat commitment ook kunnen geven en (andere) oplossingen kunnen vinden. En trots als een pauw zijn we als we iemand goed hebben kunnen helpen. Maar nog mooier is de trots bij diegene die we gecoacht hebben. Hij heeft zijn eigen leven weer in eigen hand. Heeft de regie terug. En dat is dan niet alleen op financieel gebied merkbaar. Ook op het werk is dat te zien. Zo kan een medewerker bijvoorbeeld de uitdagingen in een nieuwe functie aan!

Prachtig vinden wij dat. Samen met jou maken we het verschil!

bottom of page